Wat een feestjaar zou 2020 zijn geworden

In mei hadden we met zijn allen feest kunnen vieren op een voor onze regio ongekend evenement, Texel2020! Helaas gooide Corona roet in het eten…

Opdracht verschuiven
Er moest snel geschakeld worden en besloten werd om Texel2020 gewoon een jaar op te schuiven, de schouders eronder te zetten en een nog beter en mooier evenement neer te zetten dan dat we al voor ogen hadden. Met deze opdracht is het projectteam aan de slag gegaan. Er is gekeken naar de haalbaarheid om in de Coronatijd een dergelijk evenement neer te zetten.

Haalbaarheid 2021
Helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat het met de huidige maatregelen, de onzekerheid over het verloop van de besmetting, de onzekerheid bij gemeente en bedrijven en de kosten van de extra maatregelen, niet mogelijk is om Texel2020 doorgang te laten vinden. Dat betreuren we enorm, ook gezien het vele voorwerk en enthousiasme van alle medewerkers.

Speltakdagen
Dit betekent niet dat de speltakdagen van 2021 ook geen doorgang kunnen vinden. De speltakcoördinatoren kijken zelf of het mogelijk is om deze te organiseren en zullen jullie daar op een later moment over informeren.

Dank!
De projectgroep Texel2020 is in 2019 aan dit avontuur begonnen met groot enthousiasme en veel energie. Dit zagen wij ook terug in de reacties uit de regio en zeker ook bij alle vrijwilligers die zich aangemeld hadden om mee te helpen en er een succes van te maken. Wij zijn iedereen ook zeer dankbaar daarvoor. Wij sluiten niet uit dat er in de toekomst nog een variant op Texel2020 georganiseerd wordt, en dan rekenen we ook graag weer op jullie!

Vragen? 
Mail gerust! De organisatie is te benaderen via texel2020@regionhn.nl.